Managementul cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi petrecute în mediul școlar
Managementul cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/ elevi, săvârșită în mediul școlar
Intervenția în caz de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar
Intervenția în cazurile de suspiciune de consum de substanțe în rândul elevilor
Managementul cazurilor de violență gravă a elevilor asupra personalului școlii
Intervenția în caz de suspiciune de violență asupra copilului în afara mediului școlar
Managementul cazurilor de violență a personalului UIP asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor